Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
Tämän teoksen teksti­sisällön käyttö­oikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epä­kaupallinen-Tarttuva 3.0 -lisenssi. Lisätiedot täältä.

Fysiikka » Molekyylit

Molekyylit

Käännetty versio

Molekyylit muodostuvat kahdesta tai useammasta laajenevasta atomista.

Moleyylien atomeista avautuu laajenevan molekyylin yhteiset energia-aallot.

Nesteissä nämä aallot ohjautuvat osittain viereisten molekyylien keskusten ohi. Nesteen molekyylien välissä siis liikkuu energiaa pidemmän aikaa kuin kiinteissä aineissa. Tämän takia nesteen molekyyliin tulee usein enemmän energiaa toisesta suunnasta. Nyt se räjähtää enemmän energiaansa siltä puoleltaan. Tällä energialla molekyyli muljahtelee pitkän matkan muiden laajenevien molekyylien välissä toiseen suuntaan.

Kaasujen molekyylien välissä liikkuu vielä pidempiä matkoja energiaa joka tulee kaasun atomien ytimistä. Nyt kaasujen molekyylien keskustaan tulee suhteellisesti vielä enemmän energiaa toisesta suunnasta. Sen takia kaasujen molekyylit sinkoutuvat vielä pidempiä matkoja toisten välissä.

Lisäys.

Kiinteissä aineissa laajenevien atomien ytimistä avautuvat energia-aallot ohjautuvat suoraan vierellä olevien laajenevien atomin ytimiin ja laajenevista molekyyleistä suoraan vierellä laajeneviin molekyyleihin.

Jos ulkoapäin tulee riittävästi energiaa esim. kiinteää metallia kohti, niin silloin tasapaino järkkyy ja avautuvat energia-aallot alkavat ohjautua osittain vierellä olevien atomien ytimien ohi ja näin atomit alkavat räjähtämään energiaa johonkin suuntaan enemmän kuin vastakkaiseen suuntaan, jolloin atomit muljahtelevat toistensa lomassa ja näin laajeneva/räjähtävä metalli muuttuu sulaksi.Vanha versio

Saatatkin jo arvata, miten molekyylit ajatukseni mukaan muodostuvat.

Atomithan joko laajenevat vieri vieressä tönien toisiaan poispäin toisistaan samassa suhteessa kuin laajenevat, tai sitten syntyy tilanteita, joissa atomit tönivät toisiaan poispäin toisistaan nopeammin kuin laajenevat, ja näin on kyseesssä meille havaittava hylkimisreaktio.

Esimerkiksi raskaan aineen atomin ytimestä avautuvat energiset energia-aallot saavat kevyen aineen atomin ytimestä räjähtämään paljon energiaa kohti raskaan aineen atomia, ja tällä energialla kevyen aineen atomi sinkoutuu nopeammin poispäin raskaan aineen atomista kuin kyseiset atomit laajenevat, jolloin havaitsemme hylkimisreaktion.

Atomien ytimistä avautuvat energia-aallot "palavat loppuun" viereisen atomin ytimestä avautuviin energia-aaltoihin, ja tässä vaiheessa tuolle alueelle syntyy ylimäärinen paine, joka työntää kyseistä atomiydintä toiseen suuntaan, ja "loppuun palanut" energia lisää ulospäin avautuvan energia-aallon energiaa, ja näin se omaa elektroniverhon tiheyden kauempana atomin ytimestä kuin edellä menevä aalto. Esimerkiksi fotoni lisää elektroniverhon tiheyttä, ja näinhän käsittääkseni tehdyissä kokeissa on havaittu.

Nesteissä molekyyleistä avautuvat energia-aallot eivät pala kokonaan loppuun viereisestä molekyylistä avautuviin energia-aaltoihin, ja näin osa nesteen molekyyleistä avautuvista energia-aalloista pääse liikkumaan pidemmälle, jolloin nesteen molekyyleihin ei tule energiaa ulkoapäin tasaisesti, vaan jostakin suunnasta enemmän. Näin nesteen molekyyli räjähtää enemmän energiaa johonkin suuntaan, ja tällä energialla nesteen molekyyli muljahtelee toisten nestemolekyylien välissä toiseen suuntaan. Tämä uusi ajatus siis kykenee selittämään paineen vaihtelun avulla, miksi neste on nestemäistä.

Kaasussahan kaasun atomien ytimistä avautuvat energia-aallot eivät pala niinkään paljon loppuun viereisten kaasumolekyylien atomien ytimistä avautuviin energia-aaltoihin, ja näin kaasussa kaasun molekyyleihin tulee jostakin suunnasta paljon enemmän energiaa kuin toisesta suunnasta sillä hetkellä, ja tämä energia saa kaasun molekyylin räjähtämään paljon enemmän energiaa toiseen suuntaan, jolloin kyseinen molekyyli muljahtelee pitkän matkan toisten kolmiulotteisesti laajenevien molekyylien välissä.

Savor

:);):)