Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
Tämän teoksen teksti­sisällön käyttö­oikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epä­kaupallinen-Tarttuva 3.0 -lisenssi. Lisätiedot täältä.

Esittely

Esittely

Hyvä muistaa

1600 luvun Bon avoimuus vs. nykyisen tiede.fi palstan avoimuus

Täältä voit seurata miten ajatus työntyy eteenpäin tällä hetkellä!

Savolainen ajatus

ja sitten asiaan!


25.2.2015Maailmankaikkeus on ikuinen.

Näkyvällä maailmankaikkeudella on alku joka perustuu ikuiseen liikkeeseen.

Liike on ikuista

Liike = energiaa

Liike = työntävää voimaa

Ikuinen kierrätys perustuu vain ja ainoastaan työntävään voimaan joka on
liikettä.

Vetävää voimaa / kaareutuvaa avaruutta ei siis ole olemassa!

Se liike / energia josta näkyvä maailmankaikkeus syntyi, oli siis olemassa
jo ennen kuin näkyvä maailmankaikkeus syntyi siitä.

Ikuisessa ja äärettömässä avaruudessa on äärimmäisen tiheitä ja
massiivisia kohteita jotka ovat erittäin kaukana toisistansa. Ne kaikki
sijaitsevat kaukana näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella ja laajeneva
näkyvä maailmankaikkeus työntyy pois päin yhdestä tällaisesta kohteesta,
siten että näkyvän maailmankaikkeuden laajenevat tihentymät absorboivat
muista vastaavista kohteista peräisin olevaa liikettä itseensä. Kyse on
kaiken taustan liikkeestä / energiasta eli erittäin vanhojen havaittavan
kaltaisten maailmankaikkeuksien jäänteistä.

Nämä äärimmäisen tiheät ja massiiviset kohteet kierrättävät ikuista
liikettä / energia keskenään ja niistä pois päin työntyvästä äärimmäisen
tiheästä liikkeestä / energiasta syntyy havaittavan kaltaisia galakseja
liikkkeen aikana.


Jos vastaan ei työntyisi erittäin vanhojen maailmankaikkeuksien jäänteitä
jossa on edelleen eri tiheyden omaavia alueita, ei havaittavan kaltaista
näkyvää maailmankaikkeutta syntyisi.

Ensin syntyvät galaksien keskusten supermassiiviset kohteet ziljoonista
erillisistä tihentymistä jotka laajenevat ja kierrättävät toistensa kanssa
laajenevaa liikettä / energiaa.

Vastaan työntyvä ulkoinen liike / energia saa niiden laajenemisen
kiihtymään erittäin voimakkaasti saman aikaisesti ja näin ison alueen
keskustaan yks kaks erittäin suuri paine ilman vetävää voimaa!

Nyt tuon alueen keskustasta alkaa puristumaan pois päin laajenevaa
liikettä / energiaa josta syntyy vastaavalla tavalla ulkoisen liikkeen /
energian avulla uusia laajenevia tähtiä ja samalla uutta havaittavan
kaltaista ainetta joka koostuu laajenevista atomien ytimistä jotka
kierrättävät toistensa kanssa laajenevaa liikettä / energiaa jolla on
laajenevan valon luonne.

Ulkoinen liike on tässä tapauksessa peräisin toisen galaksin keskustan
supermassiivisesta kohteesta joka myös laajenee siten että siitä työntyy
ulos laajenevaa liikettä / energiaa jolla on laajenevien atomien ytimien
luonne ja tätä kautta uusien laajenevien tähtien luonne.

Avaruus on ikuinen ja ääretön tila joka on ei yhtään mitään.

Avaruus ei siis laajene tai kaareudu.

valon yleinen punasiirtymä ei todistaa laajenevan avaruuden olemassa oloa!

Valon liikeradan taipuminen esim. Auringon ohituksen yhteydessä ei todista
kaareutuvan avaruuden olemassa oloa!

valon ns. gravitaatiopunasiirtymä ei todista vetävän voimnn / kaareutuvan
avaruuden olemassa oloa!

Kyseiset ilmöt ovat todiste siitä että fotonit laajenevat ja kierrättävät
toistensa kanssa laajenevaa liikettä / energiaa ja siksi valo yleisesti
punasirtyy matkansa aikana, siksi valo taipuu Auringon ohituksen
yhteydessä ja siksi tiheästä tähdestä pois päin työntyvä laajeneva valo
ns. gravitaatiopunasiirtyy!

Uudet laajenevat fotonit vuorovaikuttavat vanhojen laajenevien fotoneiden
kanssa jotka ovat peräisin toisen superjoukon / galaksiclusterin
galakseista. Vanhojen laajenevien fotoneiden vauhti kiihtyy niiden
vuorovaikuttaessa uusien laajenevien fotoneiden kanssa ja näin vanha valo
ns. yleisesti punasiirtyy!

Laajenevaa Aurinkoa kohti työntyy miljardeista galakseista peräisin olevia
laajenevia fotoneita jotka ovat kierrättäneet matkansa aikana laajenevaa
liikettä / energiaa ja sitä työntyy laajenevien fotoneiden välisellä
alueella kohti Aurinkoa ja törmää laajenevan Auringon ohi työntyviin
laajeneviin fotoneihin, saaden niiden liikeradan taipumaan kohti
laajenevaa Aurinkoa!

Tiheästä tähdestä pois päin työntyvä laajeneva valo saa apua tähden ohi
työntyviltä ja sen jälkeen pois päin tähdestä työntyviltä vanhoilta
fotoneilta ja näin tähdestä pois päin työntyvä tähden oma laajeneva valo
ns. gravitaatiopunasiirtyy.

Jos ja kun fotonit laajenevat ja kierrättävät laajenevaa liikettä /
energiaa, emme tarvitse sellaisia käsitteitä kuin laajenevaa avaruus ja
kaareutuva avaruus minkään ilmiön selittämiseen.

Ps. Laajenevien tihentymien kolmiulotteinen laajeneminen perustuu
tihentymien omaan sisäiseen liikkeeseen / paineeseen, sekä siihen että
niiden läpi työntyy kaiken taustan liikettä joka saa aikaiseksi
hajaantumista aivan kuten keilapallo saa keilat työntymään pois päin
toisistansa. Ja mitä useamman laajenevan tihentymän läpi kaiken taustan
erittäin nopea liike työntyy, sitä hitaammaksi sen vauhti muuttuu,
kunnnes se lopulta absorboituu osaksi jonkun uuden laajenevan tihentymän
sisäistä liikettä!

Ei ole mitään syytä ajatella etteikö ns. entropia vaikuttaisi myös
kaikkien hiukkasten, kuten kvarkkien ja fotoneiden sisäisesti!

vetävä voima / kaareutuva avaruus eivät ole olemassa olevia asioita.

Entropia on olemassa oleva ja se vaikuttaa myös hiukkasten sisäisesti!

Liikettä on olemassa!


Avaruus ei laajene

Näkyvän maailmankaikkeuden liike / energia laajenee ulos päin jo olemassa
olevaan avaruuteen! Avaruuteen joka on ikuinen ja ääretön tila joka on ei
yhtään mitään!

Näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella olevien äärimmäisen massiivisten
ja tiheiden kohteiden keskustaan työntyessään, erittäin vanhojen
maailmankaikkeuksien jäänteiden liike puristuu siellä taas kerran
äärimmäisen tiheäksi liikkeeksi / energiaksi josta se syrjäytetään /
työnnetään taas kerran ikuiseen kierrätykseen sen liikeen / energian
toimesta joka työntyy tuolle alueelle sen jälkeen!

Pois päin tuolta alueelta työntyessään, räjähtävä / laajeneva liike /
energia kohdistaa laajenemisensa ja kiihtyvällä vauhdilla eteenpäin
työntymisensa tuolle alueelle erittäin suurena työntävänä voimana ja
tuolta alueelta siis työntyy räjähtävää / laajenevaa liikettä / energiaa
joka suuntaan ja juuri siksi tuonne alueelle ulkoapäin työntyvien erittäin
vanhojen maailmankaikkeuksien jäänteiden liike / energia joutuu alueelle
jossa se puristuu taas kerran äärimmäisen tiheäksi liikkeeksi /
energiaksi!


.
.
.

Etusivun päivitystä aikaisemmin kirjoitetulla tekstillä 12.3.2015

Laajenevat tihentymät vs. laajeneva avaruus

Alkuräjähdysteorian kannattajat uskovat laajenevan avaruuden olemassa
oloon! Kukaan ei kuitenkaan kykene kertomaan mikä saa laajenevan avaruuden
laajenemaan, eikä sitä miten se sen tekee! Kukaan ei kykene kertomaan mitä
laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin kun se laajenee!

Olen kysynyt ja saanut tämän suuntaisia vastauksia!

Kysymys: Mitä laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin kun se laajenee?

Vastaus: Avaruuden metrinen koordinaatisto kasvaa.

Kysymys: Mihin se perustuu?

Vastaus: Se perustuu avaruuden laajenemiseen.

Kuten huomaat, ei syvällistä vastausta ole ainakaan toistaiseksi olemassa!

Kukaan ei osaa kertoa millainen systeemi laajeneva avaruus itse on!

Onesimpleprinciple malli kykenee kertomaan miten näkyvän
maailmankaikkeuden muodostavat tihentymät laajenevat koko ajan
kolmiulotteisesti ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen joka on ikuinen
ja ääretön tila joka on ei yhtään mitään!

Jokainen systeemi / tihentymä sisältää liikettä joka on aina työntävää
voimaa! Sisäinen liike / paine perustuu kierrätykseen. Eli laajeneva
systeemi koostuu itse pienemmistä laajenevista systeemeistä jotka
kierrättävät laajenevaa liikettä / energiaa keskenään.

Tällä sisäisellä liikkeellään / työntävällä voimallaan laajeneva systeemi
/ tihentymä kykenee hidastamaan ulkoapäin työntyvän laajenevan liikkeen /
energian vauhtia ja saamaan osan ulkoapäin työntyvästä liikkeestä omaksi
sisäiseksi liikkeekseen. Ja sitä se kykenee käyttämään samaan asiaan ja
saamaan koko ajan lisää itselleen liikettä / energiaa joka sen sisäisenä
liikkeenä on kohteen sisäistä työntävää voimaa / painetta joka
saa tihentymän laajenemaan / hajaantumaan isommalle ja isommalle alueelle
ikuiseen ja äärettömään avaruuteen joka on ei yhtään mitään!


.

Tihentymä siis itse koostuu vielä pienemmistä tihentymistä jotka
kierrättävät ikuista liikettä vastaavalla tavalla ja näin tihentymän
sisäinen liike / paine saa systeemissä olevan asian haajantumaan isommalle
ja isommalle alueelle työntävän voiman avulla!

Mitä isommalle alueelle kohteen laajeneva liike hajaantuu, sitä enemmän
kaiken taustan liikettä sen läpi työntyy ja sitä enemmän se sitä sen takia
saa omaksi sisäiseksi liikkeekseen / energiakseen / työntäväksi
voimakseen!

Eli kaiken taustan liikkeen muodostavat tihentymät eivät enää laajene
samassa suhteessa kuin näkyvän maailmankaikkeuden muodostavat laajenevat
tihentymät ja juuri siksi niitä työntyy näkyvän maailmankaikkeuden
laajenevien tihentymien läpi koko ajan enemmän ja enemmän!

Mitä kauemmaksi laajeneva näkyvä maailmankaikkeus eteenpäin työntyy, sitä
vähemmän edellä työntyvät laajenevat tihentymät ovat ehtineet syödä /
absorboida itseensä kaiken taustan liikettä / energiaa ( ei pimeää
energiaa ) ja myös siksi sitä on tarjolla näkyvän maailmankaikkeuden
laajeneville tihentymille koko ajan enemmän ja enemmän!

Näin Onesimpleprinciple malli kykenee kertomaan miten ja miksi laajenevat
tihentymät laajenevat ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen ja koska
osa sisäisestä laajenevasta liikkeestä / energiasta ohjautuu ulos
laajenevasta tihentymästä, toimii tuo laajeneva liike / energia työntävänä
voimana jolla laajeneva tihentymä kykenee työntämään muita vastaavia
laajenevia tihentymiä / keskittymiä pois päin itsestään!

.

Joten Onesimpleprinciple malli kykenee kyykyttämään alkuräjähdysteorian
kannattajia mennen tullen, koska Onesimpleprinciple malli kertoo mikä saa
laajenevat tihentymät laajenemaan ja sen mitä laajeneville tihentymille
tapahtuu silloin kun ne laajenevat!

Nämä ovat yksinkertaisia kysymyksiä, mutta näihin kysymyksiin eivät
laajenevaan avaruuteen uskovat kykene vastaamaan koska he eivät kykene
kertomaan mitään siitä mitä laajenevalle avaruudelle itselleen tapahtuu
silloin kun se laajenee! He eivät kerro mitään siitä mikä saa laajenevan
avaruuden laajenemaan kiihtyvällä vauhdilla, eikä siitä miten se sen
tekee!

Mitä on se pimeä energia joka saa muka laajenevan avaruuden laajenemaan
kiihtyvällä vauhdilla ja miten se vuorovaikuttaa laajenevan avaruuden
kanssa? Jokainen joka pohtii tätä asiaa ajatuksella, huomaa pian että
laajeneva avaruus on vastaava käsite kuin mitä jumalat ovat!


Kysymyksiä joihin alkuräjähdysuskonlahkon jäsenet eivät kykene vastaamaan.

1. Millainen systeemi laajeneva avaruus itse on?

2. Mitä laajenevalle avaruudelle itselleen tapahtuu silloin kun se laajenee?

3. Mikä ylläpitää laajenevan avaruuden laajenemista?

4. Mitä pimeä energia on?

5. Mistä pimeä energia on peräisin?

6. Miten pimeä energia vuorovaikuttaa laajenevan avaruuden kanssa?

7. Mistä laajeneva avaruus itse koostuu?

8. Alkuräjähdysteorian kannattajien mukaan laajeneva avaruus ei laajene
ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen, joten olisi todella mukava
tietää minne ja miten se laajenee, mutta tähänhän he eivät kykene
vastaamaan!

9. Jos ensin ei ollut olemassa mitään, ei edes avaruutta, niin miten
ihmeessä se laajeneva avaruus syntyi totaalisesta olemattomuudesta ja
miten se siis muka sitten laajenee jos ei ulos päin jo olemassa olevaan
tilaan?


Väitän että laajeneva avaruus on ihmisen hatustaan tempaisema käsite jota
ei ole olemassa!

Väitän että avaruus on ikuinen ja ääretön tila joka on ei yhtään mitään ja
siksi se ei kykene muuttumaan millään tavalla!

Kaikki nyt olemassa oleva liike on aina ollut olemassa!

Liike = energiaa

Liike = työntävää voimaa

Ikuinen liike itse kykenee ylläpitämään ikuista kierrätystä koska se on
myös työntävää voimaa eli ikuiseen kierrätykseen ei muita voimia tarvita.

Ja näin ollen myös ns. vetävä voima ja kaareutuva avaruus ovat ihmisen
hatustaan tempaisemia käsitteitä joita ei ole olemassa!

IkuistaLiikettä25.9.2014

Ikuista kierrätystä yhden voiman avulla!

Jokainen näkyvän maailmankaikkeuden laajeneva tihentymä kykenee hidastamaan ulkoapäin työntyvän laajenevan liikkeen vauhtia työntävän voiman avulla ja saamaan sen omaksi sisäiseksi laajenevaksi liikkeekseen / energiakseen työntävän voiman avulla!

Ja koska jokainen laajeneva tihentymä sisältää oman sisäisen liikkeen / työntävän voiman, tarkoittaa se luonnollisesti sitä että meillä on selitys sille miksi jokaisesta laajenevasta tihentymästä työntyy jatkuvasti ulos laajenevaa asiaa erillisinä laajenevina tihentyminä jotka välittää työntävän voiman muihin vastaaviin laajeneviin tihentymiin!

Joten sanokaa minun sanoneen että ikuinen kierrätys on ja pysyy vain ja ainoastaan yhden voiman avulla!

Ja tuo voima on tietysti työntävä voima joka on liikettä!

Edes magnetismi ei tarvitse toimiakseen vetävää voimaa!

Ikuista liikettä!

Ikuista työntymistä!

Ikuista kierrätystä ikuisessa ja äärettömässä avaruudessa joka on ei yhtään mitään!Katso ensin nämä videot!

1.9.2014 Ikuista liikettä / Ikuista kierrätystä / Ikuista Työntymistä / OSP

2.9.2014 Valon yleinen punasiirtymä ja valon liikeradan muuttuminenEt paljon muuta sitten enää tarvitsekaan siihen että saat mahdollisuuden ymmärtää miksi nykyiset mallit maailmankaikkeudesta kuvaavat maailmankaikkeutta täysin virheellisesti!

Näillä OSP sivuilla tulet törmäämään monessa kohtaa tekstiin joka on melkoista puuroa, mutta kyllä siellä se ajatuksen siemen kolmiulotteisesta maailmankaikkeudesta on koko ajan ollut mukana! Olkoonkin että joistakin ilmiöistä varmastikin kerron virheellisesti, yrittäessäni soveltaa OSP mallia kyseiseen ilmiöön. Vanhin teksti on vajonnut aikojen saatossa sivujen alaosaan ja monille sivuille pitäisi saada aikaiseksi päivitys ja ehkäpä vielä joskus innostunkin päivittämään näitä sivuja ajan kanssa.

:) ;) :)1600 luvun Bon avoimuus vs. nykyisen tiede.fi palstan avoimuus


Ota ja kuuntele samalla mukavoo taustamusiikkia!

Iisko - Lappilainen romanssi

Musiikkia Kuopiolaisten geezereiden toimesta

Seuraa myös keskustelupalstaa jossa uusimmat ajatukset ensimmäisenä!

Täältä voit seurata miten ajatus työntyy eteenpäin tällä hetkellä!

Savolainen ajatus

17.2.2013

Tästä suoraan videoon jossa kerron miksi kvanttihyppyä ei tarvita. Videossa kerron millaisia atomit oikeasti ovat ja miksi nykyinen atomimalli on virheellinen. Kerron miten elektronit ja fotonit syntyvät / konkretisoituvat / yhdistyvät pienemmistä tihentymistä.

Kvanttihyppyä ei tarvita / Elektronin konkretisoituminen

Tässä suuntaa antava video siitä miten elektronit ja fotonit konkretisoituvat. Kun katsot videon, ajattele miten erilliset pienet tihentymät työntyvät / liikkuvat pois päin atomin ytimestä ja miten vastaan työntyvän tihentymän / systeemin erillisten tihentymien vuorovaikutus nopeuttaa atomin ytimestä pois päin työntyvien tihentymien sisäistä liikettä / painetta ja saa ne laajenemaan nopeammin, jolloin niistä konkretisoituu / yhdistyy esim. uusi elektroni joka voidaan havaita meidän laitteillamme.

Gravitational clustering as a result of particle expansion

29.6.2012

Energia = Työ = Liike = Työntävää voimaa = Kyky kohdistaa ulkoinen paine tiheisiin kohteisiin = Tihemmäksi puristuvaa asiaa = Energiaa = Kyky tehdä työtä = Kyky työntyä auki vähemän tiheäksi asiaksi kun joku muu työntää alueelle jossa siihen kohdistuu pienempi ulkoinen paine = Liikettä joka ei lopu koskaan!

Liike siis saadaan aina talteen 100 %:sesti! Maailmankaikkeudella ei ole ulkopuolta ja siksi liike ei voi hävitä maailmankaikkeudesta minnekään! Nyt olemassa oleva liike on aina ollut olemassa, eikä se lopu koskaan. Ikuinen konkreettisesti olemassa oleva asia kierrättää itse itseänsä ikuisesti ikuisessa ja äärettömässä avaruudessa, joka on ei yhtään mitään, yhden yksinkertaisen periaatteen mukaisesti!

.

Energia = Työ = Liike = Työntävää voimaa = Kyky kohdistaa ulkoinen paine tiheisiin kohteisiin  ( joiden sisään työntyvät tihentymät välittävät työntävän voiman kohteessa olevaan asiaan, niin että niiden oma vauhti samalla hidastuu, kunnes ne pysähtyvät kohteen keskustaan ja syrjäyttävät / työntävät sinne aikaisemmin työntyneen asian ja siellä tiheämmäksi puristuneen asian pois pän kyseisen kohteen keskusta ) = tihemmäksi puristuvaa asiaa = Energiaa = Kyky tehdä työtä = Kyky työntyä auki vähemän tiheäksi asiaksi kun joku muu työntää alueelle jossa siihen kohdistuu pienempi ulkoinen paine = Liikettä joka ei lopu koskaan!


23.2.2012

Ikuinen asia kierrättää itseänsä yhden yksinkertaisen periaatteen mukaisesti ikuisessa äärettömässä avaruudessa joka on ei yhtään mitään!

Näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella on kohteita joihin tulee joka suunnasta fotoneita paljon pienempiä ja todella paljon nopeampia tihentymiä. Ne ylläpitävät jatkuvaa ulkoista painetta näitä kohteita kohti. Osa niistä pääsee näiden kohteiden keskustaan asti (keskustaa syvemmälle ei voi päästä (pohjoisnapaa pohjoisemmaksi ei voi mennä. Mutta jos haluat mennä pohjoisnavalle jossa seisoo joku ihminen, sinun pitää ensin työntää hänet sieltä pois)), syrjäyttäen / työntäen sinne aikaisemmin työntyneen ja tiheään puristuneen ikuisen asian pois päin kohteen keskustasta. Näin näistä kohteista työntyy pois päin koko ajan hitaasti ja varmasti erittäin tiheään puristunutta ikuista asiaa josta syntyy havaittavan kaltaisia maailmankaikkeuksia. Galaksit syntyvät sisältä ulos päin.

Galaksin keskustoissa olevat erittäin massiiviset ja tiheät tihentymät laajenevat kolmiulotteisesti sitä mukaa kuin ulkoinen paine pienenee, kun ne työntyvät pois päin siitä näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella olevasta kohteesta josta ne aikoinaan kauan aikaa sitten humahtivat ulos. Samalla niistä itsestään työntyy koko ajan ulos ikuista asiaa aaltoina joilla on atomien ja tätä kautta uusien tähtien, planeettojen ym. havaittavien kohteiden luonne!

Tuhansien miljardien vuosien aikana kaikki näkyvän maailmankaikkeuden laajenevat tihentymät tulevat hajaantumaan aina vain pienemmiksi ja nopeammiksi kaiken taustana toimiviksi tihentymiksi jotka aikanaan törmäävät vastaaviin kohteisiin jotka kierrättävät ikuista asiaa jne.

Laajenevien tihentymien vauhti siis kiihtyy kaikessa yksinkertaisuudessa siksi että ne kolmiulotteisesti laajentuessaan, työntävät koko ajan toisiansa pois päin toisistansa ja samalla pois päin siltä alueelta josta ovat peräisin.

Vastaan tulevat pienet ja nopeat tihentymät aiheuttavat vastuksen, mutta ne liikkuvat niin nopeasti laajenevien tihentymien läpi, etteivät ehdi vuorovaikuttaa niiden kanssa niin kauan aikaa kuin ne tihentymät jotka ovat peräisin näkyvän maailmankaikkeuden laajenevista tihentymistä. Ja liikerataan nähden takaa päinhän meitä kohti ja meidän läpi liikkuu koko ajan enemmän ja enemmän sieltä päin työntävää voimaa välittäviä kaiken taustana toimivia tihentymiä, mitä kauemmaksi siitä kohteesta pääsemme, josta näkyvän maailmankaikkeuden galaksien siemenet aikoinaan humahtivat ulos ja joka varjostaa avaruutta omalla erittäin tiheällä ikuisella asialla.

Vastaavalla tavalla laajenevat fotonitkin vuorovaikuttavat toisensa kanssa ja kiihdyttävät toistensa vauhtia samassa suhteessa kuin laajenevat ( myös aika on suhteellista!?! ). Vastaan tulevista laajenevista fotoneista ulos työntyneet kertaluokkaa pienemmät tihentymät humahtavat vastaan tulevien fotoneiden läpi niin nopeasti etteivät ehdi vuorovaikuttaa niiden kanssa niin paljon kuin samaan suuntaan työntyvistä fotoneista peräisin olevat kertaluokkaa pienemmät tihentymät.

Tässä on hyvä myös muistaa että tähdestä ulos työntyneisiin fotoneihin entropia on ehtinyt vaikuttaa paljon vähemmän aikaa kuin muista tähdistä kyseistä tähteä kohti työntyviin fotoneihin. Puhumattakaan kaukaisten galaksien tähdistä peräisin oleviin fotoneihin. Näin eri ikäisistä fotoneista työntyy ulos hyvin eri tavalla muiden fotoneiden kanssa vuorovaikuttavia kertaluokkaa pienempiä tihentymiä! Ja tietysti myös fotonin oma ikä vaikuttaa siihen miten muista fotoneista peräisin olevat kertaluokkaa pienemmät tihentymät vuorovaikuttavat sen kanssa!

Vetävä voima / kaareutuva avaruus on jumala jota ei ole olemassa!

Myös laajeneva avaruus ja ylimääräiset tilaulottuvuudet ovat vain ihmisen keksimiä jumalia joita ei oikeasti ole olemassa!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jos haluat hahmottaa ja ymmärtää miten maailmankaikkeus oikeasti toimii, sinun täytyy unohtaa lähes kaikki asiat joita nykyiset teoriat väittävät faktoiksi. Unohda vetävä voima, laajeneva avaruus ja kaareutuva avaruus aluksi kokonaan. Kyseisiä käsitteitä ihminen ei ymmärrä, eikä koskaan voi ymmärtää. Ne ovat vastaavia käsitteitä kuin jumalat ovat. Emme tarvitse pimeää ainetta tai pimeää energiaakaan minkään ilmiön selittämiseen.

Alkuräjähdysteorian mukaan galaksijoukot muka pysyvät suht samalla alueella avaruudessa joka muka laajenee, jolloin galaksijoukot muka loittonevat toisistaan, liikkumatta toisistaan pois päin.

Aikoinaan väitettiin että Maapallo pysyy paikoillaan, mutta ei se pysy.

Nykyisin väitetään että galaksijoukot pysyvät muka suht paikoillaan, mutta eivät ne pysy, eivätkä ole koskaan pysyneet.

Näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymät muodostavat energiakentän joka liikkuu kokonaisuuteena tiettyyn suuntaan ja liikkui siihen suuntaan jo ennen kuin meidän aine ja meidän aineemme aika syntyi.

Valo syntyy näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymistä koostuvasta aineesta ja liikkuu näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymien muodostamassa energiakentässä valonnopeudella.

Koko energiakenttä kokonaisuutena liikkuu ikuisessa avaruudessa joka ei muutu millään tavalla.

Vastaan tulee jopa 1000 miljardia vuotta vanhoja erittäin pieniä hiukkasia, jotka humahtavat näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymien muodostaman energiakentän läpi jopa yhdessä hetkessä. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, jos kykenee hahmottamaan kokonaisuuden. Näitä kaiken taustana toimivia tihentymiä jotka eivät ole peräisin näkyvän maailmankaikkeuden aineesta, liikkuu joka suunnasta joka suuntaan näkyvän maailmankaikkeuden läpi. Niidne vauhti on siis kiihtynyt kenties tuhansia miljardeja vuosia ja siksi ne liikkuvat todella paljon fotoneita nopeammin.

Niistä absorboituu koko ajan lisää energiaa kvarkkeihin ja hiukkasiin kuten fotoneihin. Näin kaikki näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymät laajenevat kolmiulotteisesti.

Näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymien muodostama energiakenttä laajenee yhtenä kokonaisuutena.

Se työntyy koko ajan "uuteen" jo olemassa olevaan avaruuteen joka ON ei yhtään mitään. Avaruuteen joka ei laajene. Avaruus siis ON, olematta yhtään mitään. Avaruus on vain paikka jossa ikuinen asia työntyy alueelta toiselle, niin että ikuisen asian tiheys vaihtelee aluettain!

Kaikki energiatihentymät eivät laajene aivan samassa suhteessa ja siksi havaitsemme esim. vanhan valon yleisesti punasiirtyneenä.

Fotonit ovat melko pieniä energiatihentymiä ja ne liikkuvat melko pitkän matkan. Saman aikaisesti aine esim. Aurinkokunnassa on aivan erilaisissa olosuhteissa ja näin eron voi huomata suhteessa vanhaan valoon.
Tässä tekstissä Energia = kaikki se konkreettinen asia joka on olemassa. Mitään muuta ei ole olemassa. On vain energiasta muodostuvia tihentymiä joita voidaan kutsua energiatihentymiksi. Energiatihentymien tilavuus ja tiheys vaihtelee ikuisessa avaruudessa / tilassa joka ON ei yhtään mitään. Energiatihentymällä voi olla varaus tai sitten ei. Varaus on ja se säilyy jos tihentymä säteilee itseään aaltoina joissa energiaa / ikuista asiaa on riittävän tiheästi. Asiasta enemmän sivuillani.

Energia on ikuista asiaa.

Aine ei ole ikuista.

On olemassa vain yhtä ja samaa asiaa joka on jakaantunut erillisiksi tihentymiksi. Tätä yhtä ja samaa asiaa voidaan kutsua energiaksi.

Aine syntyy ikuisista energiatihentymistä.

Aineessa on vain ja ainoastaan erillisiä energiatihentymiä.

Kvarkeissa tätä asiaa on tiheämmin kuin kvarkkien ulkopuolella.

Tätä yhtä ja samaa asiaa liikkuu kvarkkeja kohti erillisinä vielä pienempinä tihentyminä ja kun ne liikkuvat kvarkkien läpi, niistä takertuu sitä mistä ne koostuvat kvarkkeihin samalla tavalla kuin kalaparvesta takertuu kaloja kalaverkkoon.

Kvarkit ovat pallomaisia tihentymiä jotka toimivat kuin kalaverkot.

Kvarkin läpi liikkuvan energiatihentymän keskusta ei takerru kvarkin energiaan, koska se on niin pieni, tiheä ja massiivinen.

Se osa mikä energiatihentymästä takertuu kvarkkiin, lisää kvarkin energiaa ja toimii jatkossa osana energiaverkostoa joka toimii kuin pallomainen kalaverkko ja näin kvarkkiin takertuu koko ajan lisää energiaa.


Aine ei muutu energiaksi.

Aine koostuu energiatihentymistä jotka muuttuvat vähemmän tiheäksi energiaksi, samalla kun niihin latautuu langattomasti lisää sähköä eli energiaa, jonka seurauksena kvarkit eli kyseiset energiatihentymät laajenevat.

Atomit käyttävät tätä energiaansa koko historiansa ajan, ladaten sitä itselleen koko ajan lisää langattomasti.

Saman aikaisesti nämä laajenevat energiatihentymät säteilevät energiaansa aaltoina joilla kontrolloivat toistensa paikkaa ja tönivät samalla toisiaan pois päin toisistaan samassa suhteessa kuin laajenevat.

Ulkoapäin kohti energiatihentymää tuleva energia aiheuttaa ulkoisen paineen, jonka takia energiatihentymästä puristuu ulos energiaa aaltoina. Nämä aallot saavat aikaan ulkoisen paineen niihin energiatihentymiin joihin ne törmäävät jne.

Ajan eli entropian kanssa energiatihentymien energia vaihtuu kokonaan.

Sama atomi, eri energia.

Sama järvi, eri vesi.

Tämän lisäksi on tärkeää ymmärtää näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymien LIIKE "uuteen" jo olemassa olevaan tilaan. Ja se miten nopeaa tuo liike on. Yhdessä hetkessä kokonaan pois siltä alueelta jos näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymät ovat ja seuraavassa hetkessä pois siltä alueelta jonne juuri siirryimme jne.

"Uuteen" jo olemassa olevaan tilaan joka on ei yhtään mitään. Tilaan joka ei muutu millään tavalla. Tilaan joka ei laajene tai kaareudu.

Tuo liike jota ei aikaisemmin ole ymmärretty, on niin nopeaa että vastaan tulevat äärimmäisen pienet hiukkaset humahtavat näkyvän maailmankaikkeuden läpi yhdessä hetkessä. Matkan aikana niistä absorboituu eli takertuu energiaa kvarkkeihin ja hiukkasiin kuten fotoneihin.

Näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymät ovat peräisin näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella olevista energiatihentymistä joissa jokaisessa on enemmän energiaa kuin näkyvässä maailmankaikkeudessa on yhteensä.

Ne räjähtävät ja säteilevät energia-aaltoja joilla on galaksien luonne.

Mitä enemmän näiden kohteiden takaa sivuilta pääsee työntävää energiaa meitä kohti, sitä nopeammin kohtaamme vastaan tulevaa energiaa ja sitä nopeammin kaikki laajenee.

Näin voimme kuvailla miten ja miksi kaikki näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymät laajenevat ulos päin jo olemassa olevaan tilaan. Ja myös sen miksi laajeneminen on kiihtyvää.


Ja siksi voimme kehittää tieteellisiä kokeita joiden avulla kyseiset väitteet voidaan todistaa tieteellisesti joko oikeiksi tai vääriksi.

Aine syntyi energiatihentymistä jotka liikkuivat jo olemassa olevassa tilassa tiettyyn suuntaan jo ennen kuin niistä syntyi ainetta. Uuden aineen aika syntyi silloin kun uusi aine itse syntyi. Näin meidän aikamme on äärimmäisen hidas suhteessa kaiken näkyvän maailmankaikkeuden aineen / energian liikenopeuteen ikuisessa tilassa joka ei laajene.Tässä linkki tekstiin jossa kerron tieteellisestä kokeesta jonka avulla voimme todistaa kyseiset väitteet.


Energiatihentymästä ulos puristuvan pienemmän energiatihentymän liike perustuu isomman sisäiseen paineeseen eli siihen että energiaa räjähtää eli muuttuu vähemmän tiheäksi, jolloin kyseisen energiatihentymän energia ei sovi olemaan saman kokoisella alueella ja sitä työntyy pois päin energiatihentymän keskustasta pieninä energiatihentyminä.

Energiatihentymän vauhti tai liikerata muuttuu vain ja ainoastaan silloin kun energiatihentymän energiaa muuttuu joltakin puolelta nopeammin vähemmän tiheäksi kuin toiselta puolelta.

.

Ps. Haluaako joku kuvailla miten ja miksi tila laajenee?

Tai kertoa mistä laajeneva tila koostuu?

Jos ei voi kuvailla miten ja miksi tila laajenee tai miksi tila kaareutuu, miten voi kehittää tieteellisen kokeen jonka avulla kyseiset käsitteet voidaan todistaa tieteellisesti?Ajatellaan lentokone joka liikkuu vaikkapa kymmenen kertaa nopeammin kuin ääni.

Nyt lentokoneen sisällä taaksen päin liikkuva ääni liikkuu nopeammin lentokoneen mukana eteenpäin, kuin taaksepäin.

Lentokone kuljettaa ääntä kymmenen kertaa nopeammin eteenpäin, kuin mitä ääni etenee lentokoneen takaa osaa kohti.

Lentokoneen sisällä oleva ilma muodostaa energiakentän joka liikkuu lentokoneen mukana eteenpäin nopeammin kuin kyseisessä ilmassa liikkuva ääni liikkuu taaksepäin ja näin lentokone kuljettaa ääntä mukanaan nopeammin kuin se liikkuu taaksepäin.

Vastaavalla tavalla näkyvän maailmankaikkeuden enegiatihentymien muodostama energiakenttä kuljettaa valoa paljon nopeammin eteenpäin, kuin valo liikkuu sitä aluetta kohti josta olemme työntymässä /loittonemassa pois päin.

Ei tämän pitäisi olla liian vaikea asia ymmärtää.


Jos mietimme tuon lentokoneen mukana liikkuvaa ääntä, ymmärrämme että ääni syntyy energiatihentymistä jotka jo liikkuvat jo olemassa olevassa tilassa tiettyyn suuntaan.

vastaavalla tavalla näkyvän maailmankaikkeuden valo syntyy ja on syntynyt koko näkyvän maailmankaikkeuden olemassa olon ajan energiatihentymistä jotka jo liikkuvat ja liikkuivat, ennen kuin ensimmäinen valo syntyi, jo olemassa olevassa tilassa tiettyyn suuntaan.

Täältä lisää asiaa


Kolme vuotta sitten kysyttiin näin

"Jos näkyvä maailmankaikkeus liikkuu huimalla vauhdilla pois päin yhdestä pisteestä joka on todella kaukana näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella, niin miksi sitä ei huomata mistään?"

Nyt on havaittu näin!

"Detailed measurements made by the satellite have shown that the fluctuations in the microwave background are about 10% stronger on one side of the sky than those on the other.

Sean Carroll conceded that this might just be a coincidence, but pointed out that a natural explanation for this discrepancy would be if it represented a structure inherited from our universe's parent.

Meanwhile, Professor Carroll urged cosmologists to broaden their horizons: "We're trained to say there was no time before the Big Bang, when we should say that we don't know whether there was anything - or if there was, what it was."

If the Caltech team's work is correct, we may already have the first information about what came before our own Universe."Seuraa tätä linkkiä


Kolme vuotta sitten kysyttiin näin

"Jos atomien ytimet räjähtävät koko ajan niin miksi sitä ei huomata mistään?"

"Jos týönnymme pois päin Auringosta kiihtyvällä vauhdilla, niin kaasuplaneettojen pitäisi työntyä nopeammin, että suhteellisuus säilyy, miksi mikään ei viittaa siihen ja miten Auringosta tuleva energia työntäisi kaasuplaneettoja nopeammin pois päin Auringosta?!


Nyt on havaittu näin

Seuraa tätä linkkiä

(tarkoittaa sitä että Auringosta tulevat neutriinot vuorovaikuttavat keskenään ja säteilevät sen takia kauempana Auringosta enemmän energiaansa kohti niiden atomien ytimiä, joiden välissä ne liikkuvat. Myös neutriinojen tilavuuden kasvaminen saa aikaan sen että kauempana Auringosta niihin osuu enemmän energiaa joka on tulossa atomien ytimistä ja näin neutriinot räjähtävät enemmän energiaansa pois päin itsestään, mitä kauempana Auringosta ne ovat!)

Suluissa oleva teksti selittää asian väärällä tavalla jos Maapallo on lähempänä aurinkoa silloin kun nämä tietyt atomit puoliintuvat nopeammin. Onesimpleprinciple mallin mukainen selitys voisi toki löytyä siitä että silloin Kun Maapallo on lähempänä Aurinkoa, on Aurinko suht Maapallon ja Auringon välisellä alueella.

Tähän liittyvä ennustukseni löydät klikkaamalla tätä tekstiä, Huom. Ennustuksen kirjoitusaika on, 01.09.2010 9;09Kolme vuotta sitten kysyttiin miksi Onesimpleprinciple ei ennusta mitään.


Tässä yksi useammasta muusta ennustuksesta!28.5.2008

"Vauvagalakseja

Seuraa tätä linkkiä


Ehkäpä nämä vauvagalaksit ovat peräisin eri energiakeskittymästä kuin vanhemmat galaksit. Jos, niin silloin vauvagalaksien liikkeestä voitaneen havaita tämä asia.

Molemmat energiakeskittymät siis sijaitsevat näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella ja ne laajenevat, avautuen energia-aaltoja joilla on galaksiluonne.

Heitämpä siis ilmoille epäilyksen tästä!

RemonttiJukteri"

Seuraa tätä linkkiä


Nyt on havaittu näin

Seuraa tätä linkkiä

UUTTA


Tommy Hellstenin Tietäjä kirjan Einari kertoilee näin sivulla 125 (Hyvä kirja, kannattaa lukea!)

"Totuus on itsessään aina yksinkertainen. Siitä sen juuri tunnistaa. Se on kirkas, selkeä, ja yksinkertainen, niin että jopa lapsi voi sen ymmärtää. Itse asiassa juuri lapsi sen ymmärtääkin, koska hän ei tee asioita monimutkaisiksi. Niin sanotut aikuiset tekevät, ja kun joku sitten sanoo totuuden, siihen ei uskota, koska se ei ole riittävän monimutkainen. Kieroa, eikö totta?"

Savolaiset eivät ole kieroja, vaikka tulevatkin kiertäen asiaan. Nyt menemme suoraan asiaan!

Paine

Kaikki ilmiöt ovat selitettävissä yhdellä voimalla ja tämä voima on painevoima. ( Ajatuksen voimaa ei toki pidä unohtaa! Sinäkin saat itsesi liikkumaan ajatuksesi voimalla! )

Voimme kuvata ihmisillä mitä atomien ytimissä tapahtuu koko ajan. Esim. tuhat ihmistä voi mennä avaruuteen ja käpertyä toistensa lähelle. Nyt meillä on ihmisenergiakeskittymä joka peittää tilasta tietyn alueen. Tiedämme että suurin osa atomeista on tyhjää tilaa. Myös ihmsten välissä on tyhjää tilaa joka ei laajene tai kaareudu.

Nyt ihmiset voivat alkaa suoristumaan eli avautumaan, jolloin he työntävät toisiaan pois päin toisistaan. Keskellä ihmisenergiakeskittymää havaitaan kovin paine ja keskellä olevien ihmisten on tehtävä eniten työtä etteivät he litisty keskelle. Nyt keskimmäiset ihmiset alkavat hikoilemaan eniten. Tämä on yksi yhteen sen kanssa mitä esim. Maapallon keskellä ja Auringon keskellä tapahtuu ilman gravitaatiovoimaa.

Ihmisenergiakeskittymän tiheys pienenee ja ihmiset työntyvät pois päin ihmisenergiakeskittymän keskustasta. Nyt ihmisenergiakeskittymän pinnalla havaitaan vähän aikaa painovoimailmiö ilman vetävää voimaa jota ei siis oikeasti edes ole olemassa.

Minun mielestäni tila ei laajene tai kaareudu. Jos laajenee, niin voisitko sinä kuvailla miten se tila muka laajenee?

On helppo kuvailla miten energia muuttuu koko ajan vähemmän tiheäksi energiaksi atomien ytimissä, joten eiköhän ole aika unohtaa tilan simsalapim laajeneminen ja kaareutuminen. Voitte unohtaa myös ylimääräiset tilaulottuvuudet, pimeän aineen ja pimeän energian.

Ei tila laajene tai kaareudu.

Atomien ytimet laajenevat, avautuen laajenevia elektroneja ja laajenevia fotoneja, jotka myös säteilevät laajenevaa energiaansa aaltoina pois päin itsestään.

Ja näinhän tää nyt vaan menee!

Kun katsot galaksia, ymmärrät että galaksin sisällä energia on tiheämmin kuin galaksin ulkopuolella. Kun katsot tähteä, ymmärrät että tähden sisällä energia on tiheämmin kuin tähden ulkopuolella. Nyt tiedät että atomin ytimessä energia on tiheämmin kuin atomin ytimen ulkopuolella. Ei ole vaikeaa ymmärtää että protonien/neutronien sisällä energia on tiheämmin kuin niiden ulkopuolella tai että kvarkkien sisällä energia on tiheämmin kuin kvarkkien ulkopuolella jne.

Ei ole vaikeaa arvata että näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella on alue jossa energiaa on todella paljon enemmän kuin näkyvässä maailmankaikkeudessa on energiaa yhteensä, niin että siellä energia on paljon tiheämmin kuin näkyvässä maailmankaikkeudessa. Silti tuolla alueella joka on todella kaukana näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella, ei ole keskikohtaa jossa energia olisi tiheämmin kuin sen ulkopuolella, koska tuo kolmiulotteisesti laajeneva energiakeskittymä joka säteilee energia-aaltoja joilla on galaksiluonne, muodostuu itse erillisistä kolmiulotteisesti laajenevista energiakeskittymistä, jotka tietysti itsekin muodostuvat erillistä kolmiulotteisesti laajenevista energiakeskittymistä jne.

Atomin ytimellä ei siis ole keskikohtaa jossa energia olisi tiheämmin kuin sen ulkopuolella. Maailmankaikkeudella ei ole keskikohtaa jonka ulkopuolella energia oli vähemmän tiheämmin.

Koska LIIKE on kohti vähemmän tiheää aluetta, niin silloin näkyvä maailmankaikkeus LIIKKUU kokonaisuutena pois päin siitä yhdestä pisteestä joka on todella kaukana näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella,  jossa energia on paljon tiheämmin kuin näkyvässä maailmankaikkeudessa.

Olet saapunut sivuille, joilla sinulle tullaan kertomaan tekstin, kuvan ja äänen (eli paineen vaihtelun) avulla, miten maailmankaikkeus toimii. Historiasivulla kerron, miten päädyin tähän teoriaan, ja ajatukseeni liittyy myös filosofista pohdiskelua. Joillakin sivuilla on myös videopätkiä, joissa havainnollistan ilmiöitä piirtämällä ja tarinoimalla. Videopätkät kaipaavat päivitystä. Valon taipuminen ja mustat aukot videoita ei ole päivitetty niin kuin itse teksti on. Protonit ja neutronit video menee myös uusiksi. Vaan pittäähän ne säilyttee tulevia sukupolvia varten.
Tästä uusimpiin sivuihin

Lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita ilmestyy sitä mukaa, kun niitä syntyy. Ohjesivulla on muutamia vinkkejä näiden sivujen selailuun. Sivukartta sisältää luettelon koko suomenkielisen sivuston aiheista.

Yksi yksinkertainen periaate

Tämän yhden yksinkertaisen periaatteen eli Savolaisen ajatuksen mukaan on olemassa vain energiaa ja tilaa. Energia on yhtä ja samaa energiaa, jolla on kyky käpertyä tiheämpään ja kyky avautua vähemmän tiheäksi energiaksi tilassa, joka ei laajene tai kaareudu. Voit itse suorittaa toistettavan kokeen, kokeilemalla miten yksittäinen energiakeskittymä (eli sinä itse) voi käpertyä tiheämpään eli sikiöasentoon, jolloin sinusta avautuu vähemmän energiaa poispäin. Sitten voit pyrkiä ajattelemaan, miten atomien ytimissä oleva energia on aina vain sitä tiheämpään ja tiheämpään käpertyneenä, mitä lähempänä erillisen energiakeskittymän keskustaa energia on.

Toistaako historia itseään? Maakeskisesti ajatelleet ajattelivat virheellisesti Maapallon pysyvän paikoillaan ja kaikkien muiden taivaankappaleiden kiertävän meitä. Nykyisten teorioiden mukaan kaikki näkyvän maailmankaikkeuden kohteet pysyisivät suhteellisen samalla alueella tilassa, joka laajenee niin, ettei maailmankaikkeus laajene ulospäin jo olemassaolevaan tilaan. Tämä malli vaatii ylimääräisen tilaulottuvuuden, jota ihminen ei voi ymmärtää.

Alkuräjähdys

Alkuräjähdysteorian mukaan ensin oli erittäin tiheä energiakeskittymä, jonka sisään ilmestyi tilaa räjähdyksenomaisesti jne. Entäpä kun kaikki tuo energia alkoikin avautua ulospäin jo olevaan tilaan?

Meidän ei tarvitse olettaa, että kaikki keskittymässä ollut energia olisi avautunut tasaisesti. Ajatukseni mukaan kaikki keskittymässä ollut energia alkoi työntyä poispäin keskittymän keskustasta laajentuen samalla. Kun kaikki keskittymässä ollut energia pyrki laajentumaan joka suuntaan, kohdistui keskustaan koko ajan valtava paine, joka piti siellä olevan energian kuumana/tiheänä. Mitä kauemmaksi energia pääsi, sitä nopeammin se pääsi laajenemaan ja sitä nopeammaksi sen liike kiihtyi.

Ajatellaanpa, että tilassa oli toinen vastaava keskittymä, jonka avautuva energia kohtasi toisen avautuvan energian. Nyt samaan tilaan tuli avautuvaa energiaa kahdesta eri suunnasta, jolloin energia ei sopinutkaan laajenemaan valtoimenaan vaan puristui erillisiksi energiakeskittymiksi, jotka jatkoivat matkaansa avautuen omilla energia-aalloillaan.

Näin meillä on selitys sille, miten kolmiulotteisesti laajenevasta energiakeskittymästä avautuvaan energia-aaltoon syntyy pieniä erillisiä keskittymiä eli hiukkasia.

Maailmankaikkeus

Ovatko näkyvän maailmankaikkeuden galaksit jonkin jättimäisen kolmiulotteisesti laajenevan energiakeskittymän avautuvien energia-aaltojen hiukkasia, jotka itse laajenevat kolmiulotteisesti ja avautuvat energia-aaltoja, joilla on meidän aineemme kokoluokan atomien luonne?

Entäpä kun näkyvä maailmankaikkeus työntyy poispäin yhdestä pisteestä, joka on todella kaukana näkyvän kaikkeuden ulkopuolella? Entäpä kun meitä vastaan tulee energia-aaltoja, jotka ovat liikkuneet valtavan tyhjyyden läpi esim. sata miljardia vuotta ja avautuneet paljon tasaisemmin vähemmän tiheäksi energiaksi? Siellä täällä on kuitenkin galaksien keskustojen jäännöksiä eli energiatihentymiä, jotka osuessaan esimerkiksi galaksimme keskustan jättimäiseen mustaan aukkoon tulevat putsanneeksi sieltä avautuvaa energiaa mukaansa kohti jättimäisen mustan aukon keskustaa. Silloinhan ulospäin avautuvassa aallossa olevat uudet kolmiulotteisesti laajenevat atomit alkavat tönimään toisiaan itsestään avautuvilla energia-aalloilla kohti putsattua aluetta eteenpäin menevän liikkeen aikana ja näin samalle alueelle saadaan kolmiulotteisesti laajenevia atomeja ilman vetävää voimaa.

Näin galaksiemme keskusten jättimäisten mustien aukkojen lähelle syntyy edelleen uusia tähtiä, jotka työntyvät poispäin galaksin keskustasta samassa suhteessa kuin laajenevat. Samalla periaatteella voidaan selittää kaikkien galaksien tähtien syntymä sekä se, miksi galaksit pyörivät kärrynpyörämäisesti ja vieläpä ilman pimeää ainetta.

Tämä ajatus ei myöskään tarvitse laajenevaa tilaa, kaareutuvaa tilaa tai ylimääräisiä tilaulottuvuuksia.

Erittäin oleellistahan tämän ajatuksen mukaan on kaiken aineen liike poispäin yhdestä pisteestä kiihtyvällä vauhdilla. Nyt kaikki aine sopii laajenemaan kiihtyvällä vauhdilla sektorin laajenemisen takia. Ja näin painovoimaa ei olisikaan olemassa, koska esimerkiksi kaikki maapallon atomit työntyisivät poispäin maapallon keskipisteestä kiihtyvällä vauhdilla, samalla kun ne värähdellen tönivät toinen toisiaan poispäin toisistaan samassa suhteessa kuin laajenevat kolmiulotteisesti ja avautuvat energia-aaltoja, joilla on elektroni- ja fotoniluonne.

Käsittääkseni mikään nykyinenkään fysiikan laki ei estä sitä, että kaikki näkyvän maailmankaikkeuden aine on syntynyt sellaiseen liikenopeuteen, joka vie meitä poispäin tuosta yhdestä pisteestä paljon yli näkyvän maailmankaikkeuden valon nopeudella. Näkyvän maailmankaikkeuden valokin siis liikkuu oman havaittavan liikkeensä lisäksi kaiken aineen mukana poispäin tuosta yhdestä pisteestä, joka on todella kaukana näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella.

Ehkäpä koko näkyvä maailmankaikkeus siirtyy kokonaisuudessa pois siitä tilasta jossa se nyt on, yhdessä hetkessä, niin että kaikki laajenee saman aikaisesti esim. kaksi kertaa isommaksi?

Ja näin tilan ei tarvitse laajentua tai kaareutua simsalapim!

Savor alias Mr. Jaettu ilo alias Mr. Ikuinen Rakkaus alias Mr. Pressure ja mitä kaikkia näitä nyt taas olikaan.

:);):)

Sivuja on viimeksi päivitetty 28.04.2022 / 13:09