Suomi English Русский Chinese 中文 Nederlands Francais Deutsch Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
This textual work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. More licensing info here.

Inleiding

Inleiding

Deze website verklaart door tekst, beelden, video en stem (die schommelende druk enkel zoals ons heelal, aangezien ik ben op het punt staat te verklaren), hoe het heelal misschien werkt. Sommige pagina's zullen videoklemmen omvatten die proberen om enkele fenomenen te illustreren. De stem in hen is in Finnen, maar zij bevatten Engelse ondertitels. Ik zal meer artikelen op deze pagina's publiceren aangezien ik hen vertaald krijg. De instructiepagina bevat sommige nuttige uiteinden voor het doorbladeren van deze pagina's. De lepel van Savo volgens dit eenvoudige principe (de theorie Savonian) het heelal bestaat uit slechts energie en ruimte. De energie is en de zelfde energie die de capaciteit om omhoog in dichtere ruimte te verpakken en de capaciteit om in minder dichte energie in ruimte heeft open te stellen, die zich niet uitbreidt of buigt. U kunt een experiment uitvoeren door te proberen, hoe één enkele concentratie van energie (u, in dit geval) omhoog in kleinere ruimte (foetale positie) kan verpakken, waarin minder energie van u wordt vrijgegeven. Dan kunt u proberen om hoe de energie in de kern van een atoom altijd dichter en dichter is, afhankelijk van hoe te denken de energie is aan het centrum van een afzonderlijke energieconcentratie sluit. Herhaalt de geschiedenis zich? De mensen, die geloofden dat de aarde het centrum van heelal was, gedachte dat de aarde in zijn eigen plaats en alle hemelvoorwerpen blijft omcirkelen ons verkeerd. De moderne theorieën stellen voor dat alle zichtbare voorwerpen van het heelal meestal op een statisch gebied in ruimte blijven, die zich op dergelijke manier uitbreidt dat het heelal zich niet naar buiten in bestaande ruimte uitbreidt. Dit model vereist een extra ruimteafmeting, die voor mensen eerder onmogelijk is te begrijpen. De Grote Klap volgens de Oerknaltheorie, in het begin was er slechts een zeer dichte concentratie van energie en de ruimte werd gecreeerd binnen deze concentratie in een grote explosie. Maar wat als al deze energie die is begonnen met om naar buiten voor een open te stellen ruimte die reeds bestond? Wij moeten niet veronderstellen dat al energie in die concentratie gelijk openstelde. Volgens mijn theorie, al energie in die concentratie die is begonnen met om vanaf het centrum van de concentratie te duwen terwijl zich tezelfdertijd het uitbreiden. Toen al energie om zich in elke richting probeerde uit te breiden, veroorzaakte het een enourmous druk naar het centrum, en die druk hield deze energie heet en dicht. De verder gereiste energie, sneller het kon zich uitbreiden, en zo werd sneller de beweging. Veronderstel dat er een andere gelijkaardige concentratie in ruimte was, en de energieën van deze twee concentraties kwamen in botsing. Dientengevolge, deze energieën uit de twee bronnen niet meer onbeperkte ruimte hadden zich uit te breiden in, zo in plaats daarvan werden zij gedrukt in afzonderlijke, kleinere concentraties, die toen begonnen hun eigen energiegolven vrij te geven. Dit kan verklaren hoe de kleinere deeltjes en de afzonderlijke concentraties van twee grotere concentraties van energie werden gecreeerd aangezien zij drie-zichdimensioneel uitbreidden. Het heelal is de melkwegen van de zichtbare heelaldeeltjes van één of andere reus die drie-dimensioneel energiegolven uitbreidt; Deeltjes, die eveneens uitbreiden en drie-dimensioneel energiegolven vrijgeven, die de kenmerken en de grootte van onze atoomkwestie hebben? Wat als de zichtbare heelalduwen vanaf een punt dat werkelijk veel weg voorbij het zichtbare heelal wordt gevestigd? Wat als En wat als naar ons komt energiegolven die zich door enourmous afstanden in ruimte hebben bewogen en op veel meer vlote manier voor een minder dichte energie opengesteld zodat hier en er de overblijfselen van de melkwegcentra (dikte van energie) bestaan wie terwijl het raken bijvoorbeeld aan enorm zwart gat van onze melkweg neem met hen daar de energie van en voortzet hun manier naar het centrum van een enorm zwart gat?